• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@base-isolation.ir
بزرگترین پلهای دنیا مجهز به سیستم‌های کنترل لرزه‌ای (۲)
پل Krka واقع در کرواسی
 
 
پل Krka واقع در کشور کرواسی با طول 390 متر با سیستم سازه‌ای متشکل از قوس بتنی، مجهز به تکیه‌گاه‌های کروی هدایت شونده (Sliding Pot Bearing) و میراگرهای ویسکوز می‌باشد.

krka
در این پل از 4 عدد میراگر ویسکوز با بیشینه نیروی 2000 کیلونیوتن و توانایی جابجایی230± میلیمتر ساخت شرکت FIP  ایتالیا به کار رفته است. میراگرهای ویسکوز به طور کلی از سیستم سیلندر و پیستون تشکیل شده که با عبور مایع سیلیکونی از اوریفیس تعبیه شده در آن در سیستم سازه‌ای تولید میرایی افزون می‌نماید. نکته قابل توجه دیگر در خصوص تجهیزات مورد استفاده در این پل، مربوط به سیستم تکیه‌گاه‌های این پل می‌باشد. به طورکلی با افزایش طول دهانه در پل‌ها و در نتیجه آن افزایش واکنش تکیه‌گاهی، تکیه‌گاههای الاستومری از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌‌پذیر نبوده و تکیه‌گاه‌های لغزنده فلزی در این موارد استفاده می‌گردند. در  پل   فوق   الذکر  از  تکیه‌گاه‌های ساخت این شرکت معتبر ایتالیایی که با نام‌های تجاری Sferopol و Vasoflon شناخته می‌شوند، 86 عدد با ظرفیت باربری 3550 تا 9000 کیلونیوتن در سه حالت مقید، هدایت شونده در یک جهت و قابل لغزش در تمامی جهات استفاده گردیده است. تکیه‌گاههای هدایت شونده اجازه حرکت را تنها در یک جهت می‌دهند و در جهت دیگر مقید هستند درحالیکه تکیه‌های لغزشی در تمام جهات افقی اجازه حرکت دارند.
پل Bangabandhu بنگلادش
 
 
پل Bangabandhu واقع در کشور بنگلادش با طولی در حدود 5 کیلومتر و عرشه متشکل از سیستم بتن پیش‌تنیده، مجهز به تکیه‌گاه‌های لغزشی کروی (Sliding Pot Bearing)، درزهای انبساط، میراگرها و Buffer خاص شرکت FIP ایتالیا می باشند.

Bangabandhu, Bangladesh

میراگرها تجهیزاتی هستند که به اسکلت سازه اضافه می‌شوند و با توجه به توانایی تولید میرایی قابل توجهی که دارند میرایی کل سیستم را افزایش داده و سبب کاهش نیرو و جابجایی وارده به سازه‌ها می‌شوند. در این پل 48 عدد میراگر با ظرفیت 4250 کیلونیوتن و توانایی جابجایی 200±  میلیمتر به کار رفته است. سیستم‌های مستهلک کننده انرژی Buffer، میراگرهایی با رفتار الاستیک هستند که با ترکیبی از الاستومر و دیسک‌های فلزی توانایی باربری محوری و همچنین استهلاک انرژی در همین راستا را خواهند داشت. در این پروژه تعداد 84 عدد از این نوع دستگاه با ظرفیت بیشینه 614 کیلونیوتن استفاده گردیده است. نکته قابل توجه دیگر در خصوص تجهیزات مورد استفاده در آن، مربوط به سیستم تکیه گاه‌های این پل می باشد. به طورکلی با افزایش طول دهانه در پل‌ها و در نتیجه افزایش واکنش تکیه‌گاهی، تکیه‌گاه‌های الاستومری از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر نبوده و تکیه‌گاه‌های لغزشی جایگزین آنها می‌گردد. در این پل از این نوع تکیه‌گاه‌ها به نام (Sferopol)، 112 عدد با ظرفیت باربری 8500 تا 33000 کیلونیوتن استفاده گردیده است. ادامه مطلب