• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@base-isolation.ir

تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت FIP دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاههای جهان در زمینه سیستم های کنترلی می باشد. این آزمایشگاهها نقشی کلیدی در تولید و صحت سنجی محصولات ایفا می کنند. تجهیزات و قابلیت های این آزمایشگاه، به صورت دائمی در حال افزایش و بهبود می باشد و به شرکت FIP این قابلیت را می دهد که پیچیده ترین آزمایش ها را برای این شرکت ها انجام دهد. آزمایشگاه شرکت FIP در فضایی به مساحت 1400 متر مربع به مدرن ترین تجهیزات برای انجام تستهای دینامیکی و استاتیکی جهت انجام آزمایش بر روی مصالح و دستگاه ها مجهز شده است. برای نمونه یکی از قدرتمند ترین دستگاه های آزمایش این آزمایشگاه که در دنیا بی نظیر است، دارای قابلیت اعمال 80000 KN نیروی قائم و 7500 KN نیروی جانبی می باشد.