• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@base-isolation.ir
شرکت FIP mec از سال 1945 تاسیس شده و محصولات آن درهزاران پروژه از جمله پروژه های بسیار شاخص و خاص در سراسر دنیا، از چین تا ونزوئلا و از آمریکا تا استرالیا مورد استفاده قرار گرفته است.

TAIWAN, TAIPEI -- TAIPEI 101 SKYSCRAPER

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

ITALY, ANCONA -- UNIVERSITY

Area: Europe, Italy
Supply of: Anti-seismic devices

ITALY, ASSISI -- BASILICA S. FRANCIS OF ASSISI

Area: Europe, Italy
Supply of: Anti-seismic devices

ITALY, AUTOSTRADA DEL SOLE -- AGLIO VIADUCT

Area: Europe, Italy
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices, Expansion joints

ITALY, BOLOGNA -- SPARVO GALLERY

Area: Europe, Italy
Supply of: Fittings for tunnels

ITALY, FOLIGNO (PG) -- CATHEDRAL OF SAN FELICIANO

Area: Europe, Italy
Supply of: Anti-seismic devices

ITALY, L'AQUILA -- C.A.S.E. PROJECT

Area: Europe, Italy
Supply of: Anti-seismic devices

ITALY, MIRANO (VE) -- MIRANO HOSPITAL

Area: Europe, Italy
Supply of: Anti-seismic devices

ITALY, NAPLES -- ENEL OFFICE BUILDINGS

Area: Europe, Italy
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices

ITALY, ROME -- MUSEUM OF XXII CENTURY ARTS

Area: Europe, Italy
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices

ITALY, SENIGALLIA (AN) -- PERTICARI CLASSICAL LYCEUM

Area: Europe, Italy
Supply of: Anti-seismic devices

ITALY, SYRACUSE -- MADONNA DELLE LACRIME SANCTUARY

Area: Europe, Italy
Supply of: Anti-seismic devices

ITALY, UDINE -- GERVASUTTA HOSPITAL

Area: Europe, Italy
Supply of: Anti-seismic devices

PORTUGAL -- LOUREIRO VIADUCT

Area: Europe
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices

PORTUGAL, LISBON -- DA LUZ HOSPITAL

Area: Europe
Supply of: Anti-seismic devices

PORTUGAL, LISBON -- VASCO DA GAMA BRIDGE

Area: Europe
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices

SWEDEN, SÖLVESBORG -- SÖLVESBORG BRIDGE

Area: Europe, Asia
Supply of: Structural bearings

I.R.IRAN, TEHERAN -- AZADI HOTEL

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

TURKEY, ARTVIN-ERZURUM -- VIADUCTS SENGAN, AKARSIN, BERTA

Area: Europe, Asia
Supply of: Structural bearings

TURKEY, IZMIT -- IZMIT BAY BRIDGE

Area: Europe, Asia
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices

AZERBAIJAN, CASPIAN SEA -- OFFSHORE PLATFORM CHIRAG 1

Area: Europe, Asia
Supply of: Anti-seismic devices

BANGLADESH -- BANGABANDHU BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices, Expansion joints

CHINA -- JIN SHUI GOU BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

CHINA --ZHONG JIAN HE BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

CHINA, CHONGQING -- HAN JIA TUO BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

CHINA, ZHEJIANG PROVINCE, HANGZHOU BAY -- JIA SHAO BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

CHINA, HONK KONG -- STONECUTTERS BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

CHINA, JILIN PROVINCE -- TAIPEI ROAD OVERPASS BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

CHINA, WUHAN -- ERQI BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Anti-seismic devices

SOUTH KOREA -- BANG WHA BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Structural bearings

UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI -- SHEIKH ZAYED BRIDGE

Area: Asia
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices

UNITED ARAB EMIRATES, DUBAI -- PARALLEL ROADS

Area: Asia
Supply of: Expansion joints

RUSSIAN FEDERATION, VLADIVOSTOK -- GOLDEN HORN BRIDGE

Area: Europe, Asia
Supply of: Anti-seismic devices

RUSSIAN FEDERATION, YAMAL SABETTA -- SERBATOI DI GNL

Area: Europe, Asia
Supply of: Structural bearings

TURKEY, ARTVIN-ERZURUM -- VIADUCTS SENGAN, AKARSIN, BERTA

Area: Europe, Asia
Supply of: Structural bearings

TURKEY, IZMIT -- IZMIT BAY BRIDGE

Area: Europe, Asia
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices

TURKMENISTAN -- TURKMENBASHI-AVAZA AIRPORT HIGHWAY

Area: Europe, Asia
Supply of: Structural bearings, Anti-seismic devices